top of page

Plans d'Emergència

El Pla d'Emergència és...

el document on s'analitzen les situacions d’emergència que es puguin presentar en l'entorn laboral i on es recullen les mesures necessàries en matèria de primers auxilis, de la lluita contra incendis, i de l'evacuació de les persones  treballadores.

Contacta'ns ara !
Contacte Plans Autorptecció
+34 615 305 994
Demana més informació

Your details were sent successfully!

bottom of page