top of page

Memòries de Seguretat i el Decret 82/2010

La Memòria de seguretat...

 

forma part de la documentació que cal presentar per obtenir una llicència o autorització d'establiment on es realitzin activitats recreatives musicals, amb un aforament superior a les 150 persones. També cal presentar-la per obtenir llicència o autorització d'establiment de règim especial, independentment del seu aforament.

 

La memòria de seguretat ha de ser aprovada en el mateix tràmit que les llicències o autoritzacions.

 

Que fem?

 

  • Avaluar els riscos que presenta l'establiment per a les persones que hi assisteixen, hi participen o s'hi relacionen.

 

  • Preveure les mesures que s'han d'adoptar per afrontar aquests riscos, i els altres dispositius de seguretat amb què s'ha de comptar.

 

  • Dissenyar dels protocols d'intervenció que garanteixin la capacitat de reacció òptima. 

 

  • Concretar els elements constructius i les instal·lacions que compleixen funcions preventives.

 

  • Establir els sistemes de comunicació ràpida i eficient amb la policia de Catalunya. 

 

  • Determinar els dispositius d'assistència sanitària de l'establiment.

Contacta'ns ara !
Contacte Memòries de Seguretat
+34 615 305 994
Demana més informació

Your details were sent successfully!

bottom of page