Plans d'Autoprotecció (PAU). Que són? El Decret 30/2015

Contacta'ns ara !

615.305.994

O segueix-nos

  • Wix Facebook page
  • Wix Twitter page
Demana més informació

Han de tenir un PAU...​
​
Les activitats i centres recollits en el catàleg del Decret 30/2015, de 3 de març.​

És responsable que el Pla d'Autoprotecció existeixi...

Les persones titulars de l'activitat.

El PAU l'ha de fer...​​

Una persona acreditada per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya com a Tècnica competent per a l'elaboració de Plans d'Autoprotecció .

Sancions de la normativa

L'Article 72 de la Llei de Protecció civil de Catalunya estableix que no disposar d'un PAU suposarà una infracció molt greu, i que les sancions corresponents van des dels 150.000€ fins als 600.000€ per activitat, a més de la possible clausura temporal de l'activitat.

 

Per altra banda, degut a que l'autoprotecció i els plans d'autoprotecció son criteris d'obligat compliment, les companyies asseguradores així ho requereixen davant de qualsevol sinistre.

Enllaços

Un Pla d'Autoprotecció (PAU) és...

 

El conjunt de mesures implantades en un determinat edifici, instal·lació, o activitat, destinades a preveure, prevenir i controlar el risc al que s'exposa, donar resposta adequada a les emergències i garantir la integració d'aquestes actuacions a les del sistema públic.

En són exemples:

 

Equipaments, edificis i instal·lacions de propietat municipal com biblioteques, centres cívics, camps de futbol o piscines. Espais culturals, teatres i auditoris. Concerts, festivals, espectacles i festes; Cap d'any, Sant Joan. Revetlles, fires, cavalcades o rues de reis i carnestoltes. Correfocs, diables, dimonis, bèsties, piromusicals... 

Activitats d'oci com cinemes, sales, discoteques o karaokes. Espais i activitats esportives com pavellons, curses populars o estacions d'esquí. Establiments d'ús educatiu; des d'escoles bressola i llars d'infants, a instituts, colegis i universitats.

Establiments i activitats de restauració siguin restaurants, salons i bars com establiments i activitats turístiques: hotels, hostals, apartaments, càmpings, pensions. També les residències i centres de dia de gent gran.

Establiments i centres comercials. Complexos i instal·lacions; industrials, d'emmagatzematge... i d'altres edificacions per usos diversos.

​© 2016 by paus.cat All rights reserved