top of page

Plans d'Autoprotecció (PAU) i el Decret 30/2015

Un Pla d'Autoprotecció (PAU) és...

 

El conjunt de mesures implantades en un determinat edifici, instal·lació, o activitat, destinades a preveure, prevenir i controlar el risc al que s'exposa, donar resposta adequada a les emergències i garantir la integració d'aquestes actuacions a les del sistema públic.

Han de tenir un PAU...​
​
Les activitats i centres recollits en el catàleg del Decret 30/2015, de 3 de març.​

En són exemples:

 

Equipaments, edificis i instal·lacions de propietat municipal com biblioteques, centres cívics, camps de futbol o piscines. Espais culturals, teatres i auditoris. Concerts, festivals, espectacles i festes; Cap d'any, Sant Joan, Festes Majors. Revetlles, fires, cavalcades o rues de reis i carnavals. Correfocs, diables, dimonis, bèsties, piromusicals... 

Activitats d'oci com cinemes, sales, discoteques o karaokes. Espais i activitats esportives com pavellons, curses populars o estacions d'esquí. Establiments d'ús educatiu; des d'escoles bressola i llars d'infants, a instituts, colegis i universitats.

Establiments i activitats de restauració siguin restaurants, salons i bars com establiments i activitats turístiques: hotels, hostals, apartaments, càmpings, pensions. També les residències i centres de dia de gent gran.

Establiments i centres comercials. Complexos i instal·lacions; industrials, d'emmagatzematge... i d'altres edificacions per usos diversos.

És responsable que el Pla d'Autoprotecció existeixi...

Les persones titulars de l'activitat.

El PAU l'ha de fer...​​

Una persona acreditada per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya com a Tècnica competent per a l'elaboració de Plans d'Autoprotecció .

Sancions de la normativa

L'Article 72 de la Llei de Protecció civil de Catalunya estableix que no disposar d'un PAU suposarà una infracció molt greu, i que les sancions corresponents van des dels 150.000€ fins als 600.000€ per activitat, a més de la possible clausura temporal de l'activitat.

 

Per altra banda, degut a que l'autoprotecció i els plans d'autoprotecció son criteris d'obligat compliment, les companyies asseguradores així ho requereixen davant de qualsevol sinistre.

Enllaços

Contacta'ns ara !
Contacte paus.cat
+34 615 305 994
Demana més informació

Your details were sent successfully!

bottom of page