top of page

Protecció Civil Municipal: PBEM, PAM, PEM i Document Únic (DUPROCIM)

Que fem?

  • Elaboració de Plans de Protecció Civil Municipals

Elaboració i acompanyament a l’homologació dels plans de protecció civil municipals com són els plans bàsics d’emergència, els plans d’actuació municipal i els plans específics municipals, mitjançant el Document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM).

  • Actualitzacions de Plans de Protecció Civil Municipals

Per adaptar-los als canvis de circumstàncies, si es produeixen. Revisions als quatre anys de la seva elaboració a fi de mantenir-ne plenament la capacitat operativa.

  • Adaptació dels plans homologats amb anterioritat a l'entrada en vigor del Decret 115/2014

Aquests o hauran de fer en el termini màxim de quatre anys des de l’entrada en vigor d’el mateix.

Contacta'ns ara !
Contacte Plans Autorptecció
+34 615 305 994
Demana més informació

Your details were sent successfully!

bottom of page