top of page

Plans d'Autoprotecció: Elaboració, tramitació, implementació i manteniment

Que fem?

  • Elaboració i tramitació de Plans d'Autoprotecció (PAU)

- Comunicacions i informes a les administracions competents, mitjançant el registre telemàtic Hermes.

- Elaboració de Plans d'Autoprotecció d'acord al Decret 30/2015.

 

- Oficialitat dels projectes amb la signatura de personal tècnic competent.

 

- Presentació i defensa dels PAU fins a la seva homologació.

 

- Elaboració d'informes sobre les no conformitats a la normativa específica i proposta de les solucions pertinents.

 

- ​Lliurament de còpies de la documentació a les persones titulars de l'activitat.

 

  • Implementació de Plans d'Autoprotecció (PAU)

- Programes de formació adaptats a les característiques dels equipaments o activitats.

 

- Disseny dels sistemes d'informació a les persones usuàries dels equipaments o activitats.

 

- Preparació, execució i avaluació de simulacres.

 

- Informes de descripció de les actuacions d'implementació a l'administració competent.

  • Manteniment de Plans d'Autoprotecció (PAU)

Actualitzacions dels PAU i tramitacions corresponents.

 

Realització d'informes d'implementació i manteniment (previ revisió).

 

Revisions dels PAU degut a modificacions substancials o als 4 anys de la seva elaboració.

 

Altres serveis relacionats

- Assessorament en la investigació de sinistres.

 

- Comunicacions posteriors a les emergències a les administracions competents.

 

- Assessorament en la provisió de mitjas i recursos necessaris per a l'aplicabilitat dels PAU.

 

- Oferiment de la figura del Director de Seguretat, acreditat pel Ministeri d'Interiror, per aquelles activitats que no en tenen i la requereixen.

Contacta'ns ara !
Contacte paus.cat
+34 615 305 994
Demana més informació

Your details were sent successfully!

bottom of page