top of page

Documentació tècnica en matèria d'incendis

La Documentació tècnica en matèria d'Incendis...

 

és necessària per a activitats de caràcter esporàdic o puntual, que d’acord amb l’article 23 de la Llei 3/2010 precisin d’intervenció prèvia de la Generalitat, com són els supòsits de:

 

  • Activitats de caràcter esporàdic amb un aforament superior a 500 persones en establiments tancats.

 

  • Activitats de caràcter esporàdic amb un aforament superior a 1.000 persones en espais oberts.

 

  • Estructures desmuntables i itinerants (carpes, envelats, tendals...), amb un aforament superior a 1.000 persones .

 

S'ha de presentar juntament amb una memòria general de l'activitat, els plànols necessaris, i redactada i signada per un tècnic o tècnica competent, d'acord amb l' ORDRE INT/320/2014.

 

Que fem?

 

  • Memòria general de l'activitat.

 

  • Projecte / Informe tècnic en matèria d'incendis, signat per un tècnic o tècnica competent.

 

  • Plànols.

 

  • Declaració responsable de coincidència entre la documentació presentada en suport paper i la presentada en suport informàtic.

Contacta'ns ara !
Contacte Documentació incendis
+34 615 305 994
Demana més informació

Your details were sent successfully!

bottom of page