top of page

Llicències d'espectacles públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari

Els espectacles públics i les activitats recreatives de caràcter extraordinari són...

les que es duen a terme esporàdicament en establiments oberts al públic que tenen llicència per a una activitat diferent de la que es pretén realitzar. També ho són els que es duen a terme en espais oberts al públic (carrers, places, parc, jardins...) o en altres locals que, tot i no tenir la condició d’establiment obert al públic amb llicència o autorització, compleixen les condicions exigibles per a dur-hi a terme els espectacles públics o les activitats recreatives extraordinàries esmentades.

Són espectacles públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari esdeveniments com concerts, festivals, fires, cavalcades, rues, festes de Cap d'any, revetlles de Sant Joan o de Carnaval i discomòbils.

Pel que fa a l’òrgan a autoritzar aquests tipus d’esdeveniments, es diferencien dos casos:

  • Estan sotmesos a llicència municipal els espectacles públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari que:

    • Es duguin a terme en municipis de més de 50.000 habitants.

    • Es duguin a terme amb motiu de festes i revetlles populars.

    • Es duguin a terme en un espai obert, de caràcter públic o privat.

  • En canvi, estan sotmesos a autorització de la Generalitat de Catalunya els espectacles públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari que es duguin a terme en municipis de menys de 50.000 habitants.

En tots dos casos ens encarreguem de preparar tota la documentació per tal d'obtenir la llicència de l'espectacle o activitat i garantir la implementació de les obligacions legals que aquesta requereixi.

Contacta'ns ara !
Demana més informació

Your details were sent successfully!

bottom of page