top of page

Certificats tècnics (Formulari SP09)

El certificat tècnic d'adequació de les mesures de prevenció i seguretat en matèria d'incendis (Formulari SP09)

l'ha d'expedir personal tècnic competent un cop s'hagi executat materialment el projecte tècnic o la memòria prèviament elaborada i presentada.
 
Aquest certificat tècnic es facilitarà a la titularitat o promotora de l’establiment, activitat, infraestructura o edifici, amb anterioritat a la realització de l’acte de comprovació, per tal que el faci arribar a l’Entitat Col·laboradora de l’Administració per realització d'aquest acte de comprovació de prevenció i seguretat en matèria d’incendis.

Normativa relacionada:

 

Contacta'ns ara !
Contacte Documentació incendis
+34 615 305 994
Demana més informació

Your details were sent successfully!

bottom of page