top of page

EBSAU: Estudi Bàsic de Seguretat i Autoprotecció

L'EBSAU és...

 

l'Estudi Bàsic de Seguretat i Autoprotecció. Un document que ofereix criteris i recomenacions per establir les mesures i protocols de seguretat i d'autoprotecció en aquelles activitats i esdeveniments que es trobin fora de l’àmbit d’aplicació del Decret 30/2015.

 

El seu objectiu és el de contribuir a organitzar aquestes activitats amb les condicions de seguretat necessàries, i ajudar a preveure i donar resposta a possibles situacions d’emergència que puguin esdevenir durant la seva realització.

 

L'EBSAU no substitueix cap documentació que hagi d’acompanyar els tràmits d’autorització oportuns de l’autoritat competent, si bé és una guia de referència que està pensada i estructurada de la següent manera:

 

  • PREPARACIÓ: on es recull tot el que cal tenir en compte  durant el procés de preparació de l’activitat o esdeveniment, des del punt de vista de la seguretat i l’autoprotecció, tal com: 

 

- Identificació i permisos de l'activitat o esdeveniment.

- Descripció de l'activitat o esdeveniment i del seu entorn.

- Identificació i avaluació de riscos.

- Mitjans i recursos humans i materials disponbles.

 

  • DESENVOLUPAMENT: on es recull tot el que cal fer durant l’activitat o esdeveniment, des del punt de vista de la seguretat i l’autoprotecció, tal com:

 

- Comprovacions prèvies a l'inici de l'activitat o esdeveniment.

- Condicions necessàries per a la trealització de l'activitat o esdeveniment.

- Protocols bàsics d'actuació en cas d'emergència.

 

  • TANCAMENT: on es recull tot el que cal fer abans de donar per acabada l’activitat o l'esdeveniment, des del punt de vista de la seguretat i l'autoprotecció. Els supòsits plantejats són:

 

- El final reglat de l'activitat o esdeveniment.

- La canel·lació de l'activitat o esdeveniment.

- La suspensió de l'activitat o esdeveniment.

- Les accions de recuperació.

- El procés de valoració.

 

Què fem?

  • Elaboració de l'EBSAU.

 

  • Elaboració dels Plànols de l'actvitat o esdeveniment.

 

  • Elaboració del Directori de Comunicacions.

 

  • Elaboració de Fitxes d'Actuació i de Fitxes Resum per als mitjas d'ajuda externs.

 Implementació de l'EBSAU

 

- Programes de formació adaptats a les característiques de les activitats o esdeveniments.

 

- Assessorament en la provisió de mitjas i recursos necessaris a la celebració de les activitats o esdeveniments.

 

- Oferiment de la figura del Director de Seguretat, acreditat pel Ministeri d'Interiror, per aquelles activitats o esdeveniments que no en tenen i la requereixen.

Contacta'ns ara !
Contacte Estudis de Seguretat
+34 615 305 994
Demana més informació

Your details were sent successfully!

bottom of page